POST экономикалық қызмет түрі

1510
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі №11-VІ «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Заңының 25-бабының 11-тармағына сәйкес, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкіметі тізбесін бекіткен қызмет түрлерін жүзеге асырған кезде өз қызметін жүзеге асыру орындарында осы Заңда және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалған негіздер бойынша және тәртіппен төлем карточкаларын пайдалана отырып (бұдан әрі — POS-терминал), төлемдер қабылдауды қамтамасыз етуі міндетті.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 21 қазандағы №604 қаулысымен жекелеген қызмет түрлерінің және төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді қабылдауға арналған жабдық (құрылғы) болуы тиісті қызмет түрлерімен айналысатын (жеке және заңды тұлғалар ) салық төлеушілердің қолдану міндеті жүктелген жекелеген қызмет түрлерінің тізбесі төмендегі кестеде көрсетілген.
Шардара ауданы бойынша МКБ бас маманы А.Ибадуллаев
POST терминал орнату міндеті жүктелген экономикалық қызмет түрлерінің тізімі
Р/с
ОКЭД түрі
ОКЭД атауы
1
G 45111
АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ЖӘНЕ ЖЕҢІЛ АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
2
45112
АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ЖӘНЕ ЖЕҢІЛ АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
3
45113
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
4
45201
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за исключением произведенных станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе
5
45202
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе
6
45321
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
7
45322
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
8
45401
МОТОЦИКЛ, МОТОРОЛЛЕР, ОЛАРДЫҢ БӨЛШЕКТЕРІ МЕН ҚҰРАЛ-САЙМАНДАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
9
45402
МОТОЦИКЛ, МОТОРОЛЛЕР, ОЛАРДЫҢ БӨЛШЕКТЕРІ МЕН ҚҰРАЛ-САЙМАНДАРЫН БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
10
45403
МОТОЦИКЛДЕРГЕ ЖӘНЕ МОТОРОЛЛЕРЛЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ
11
46120
ОТЫНДАРДЫ, КЕНДЕРДІ, МЕТАЛДАР ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫ САТУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
12
46130
СҮРЕК ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН САТУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
13
46140
МАШИНАЛАРДЫ, ЖАБДЫҚТАРДЫ, ӨНЕРКӘСІПТІК ЖАБДЫҚТАРДЫ, ТЕҢІЗ ЖӘНЕ ӘУЕ КЕМЕЛЕРІН САТУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
14
46150
ЖИҺАЗ, ТҰРМЫСТЫҚ ТАУАРЛАР, БЕКІТПЕ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ МЕТАЛЛ БҰЙЫМДАРДЫ САТУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
15
46160
ТОҚЫМА БҰЙЫМДАРЫН, КИІМ, АЯҚ КИІМ, БЫЛҒАРЫДАН ЖӘНЕ ҮЛБІРДЕН ЖАСАЛҒАН БҰЙЫМДАРДЫ САТУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
16
46170
СУСЫНДАР МЕН ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАРЫН ҚОСА АЛҒАНДА, АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІН, САТУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
17
46180
БАСҚА ТОПТАМАЛАРҒА ЕНГІЗІЛМЕГЕН ТАУАРЛАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІНІҢ НЕМЕСЕ ТАУАРЛАР ТОПТАРЫН САТУҒА МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АГЕНТТЕР ҚЫЗМЕТІ
18
46190
ТҮРЛІ АССОРТИМЕНТТЕГІ ТАУАРЛАРДЫ САТУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
19
46211
Астық, тұқым және малдарға арналған жемді көтерме саудада сату
20
46212
ӨҢДЕЛМЕГЕН ТЕМЕКІНІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
21
46213
Оптовая торговля масличными культурами
22
46220
ГҮЛДЕР МЕН БАСҚА ӨСІМДІКТЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
23
46230
МАЛДАРДЫ ТІРІДЕЙ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
24
46240
ТЕРІ МЕН БЫЛҒАРЫНЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
25
46310
ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКӨНІСТЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
26
46320
ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
27
46330
СҮТ ӨНІМДЕРІН, ЖҰМЫРТҚА ЖӘНЕ АЗЫҚТЫҚ МАЙ ЖӘНЕ ТОҢ МАЙДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
28
46350
ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
29
46360
ҚАНТ, ШОКОЛАД ЖӘНЕ ҚАНТТЫ КОНДИТЕРЛІК БҰЙЫМДАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
30
46370
КОФЕ, ШАЙ, КАКАО ЖӘНЕ ДӘМДЕУІШТЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
31
46390
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН, СУСЫНДАР МЕН ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАРЫН МАМАНДАНДЫРЫЛМАҒАН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
32
46410
ТОҚЫМА БҰЙЫМДАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
33
46421
ТОҚЫМА ЖӘНЕ ШҰЛЫҚ БҰЙЫМДАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
34
46422
ТОҚЫМА ЖӘНЕ ШҰЛЫҚ БҰЙЫМДАРДАН БАСҚА, КИІМДЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
35
46423
АЯҚ КИІМДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
36
46431
ЭЛЕКТРТҰРМЫСТЫҚ ТЕХНИКАНЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
37
46432
РАДИОЭЛЕКТРОНДЫ АППАРАТУРАНЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
38
46461
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ
39
46462
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
40
46463
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКОЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
41
46440
КӘРЛЕН, ШЫНЫ ЫДЫСТАР МЕН ТАЗАРТҚЫШ ҚҰРАЛДАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
42
46450
ПАРФЮМЕРИЯ МЕН КОСМЕТИКАНЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
43
46470
ЖИҺАЗДЫ, КІЛЕМДЕРДІ ЖӘНЕ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЖАБДЫҚТАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
44
46480
САҒАТТАРДЫ ЖӘНЕ ЗЕРГЕРЛІК ӘШЕКЕЙЛЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
45
46510
КОМПЬЮТЕРЛЕР МЕН ШАЛҒАЙ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
46
46520
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕРІН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
47
46610
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНИКАСЫН, ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕРІН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
48
46620
МЕХАНИКАЛЫҚ СТАНОКТАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
49
46630
КЕН ӨНДІРУГЕ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚҰРЫЛЫСҚА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАНЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
50
46640
ТОҚЫМА, ТІГІН ЖӘНЕ ТРИКОТАЖ ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКАНЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
51
46650
КЕҢСЕ ЖИҺАЗДАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
52
46660
ӨЗГЕ ДЕ КЕҢСЕ ТЕХНИКАСЫ МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
53
46690
ӨЗГЕ ДЕ ТЕХНИКА МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
54
46711
ШИКІ МҰНАЙ МЕН ІЛЕСПЕ ГАЗДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
55
46712
ТАБИҒИ (ЖАНАТЫН) ГАЗДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
56
46713
ТАС КӨМІРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
57
46714
ЛИГНИТТІ (ҚОҢЫР КӨМІРДІ) КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
58
46715
АВИАЦИЯ БЕНЗИНІН ЖӘНЕ ЖЕРМАЙДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
59
46716
АВТОМОБИЛЬ БЕНЗИНІН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
60
46717
ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
61
46718
ОТЫН МАЗУТЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
62
46719
ӨЗГЕ ДЕ ОТЫНДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
63
46721
ҚАРА ЖӘНЕ ТҮСТІ МЕТАЛЛ КЕНДЕРІН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
64
46722
ШОЙЫН, БОЛАТ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰЙМАСЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
65
46723
СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН ЖӘНЕ ТҮСТІ МЕТАЛДАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰЙМАСЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
66
46724
АСЫЛ МЕТАЛДАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
67
46731
ҚҰРЫЛЫС ШЫНЫСЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
68
46732
ЦЕМЕНТ, ҚҰМ ЖӘНЕ ҚИЫРШЫҚ ТАСТЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
69
46733
БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ҒАНЫШТАН ЖӘНЕ ОСЫЛАРҒА ҰҚСАС МАТЕРИАЛДАРДАН ЖАСАЛҒАН БҰЙЫМДАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
70
46734
ЛАК-БОЯУ ӨНІМДЕРІН, ТҰСҚАҒАЗДАР МЕН ЕДЕН ТӨСЕМДЕРІН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
71
46735
ЦЕМЕНТ, ҚҰМ ЖӘНЕ ҚИЫРШЫҚ ТАСТЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
72
46736
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
73
46737
САНТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
74
46738
ҚАБЫРҒА БЛОКТАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
75
46740
МЕТАЛЛ БҰЙЫМДАРДЫ, СУ ҚҰБЫРЫН ЖӘНЕ ЖЫЛЫТАТЫН ЖАБДЫҚТАР МЕН МҮЛІКТЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
76
46751
ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
77
46752
РЕЗЕҢКЕ ТЕХНИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
78
46753
МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
79
46754
ПЕСТИЦИД ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ АГРОХИМИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
80
46761
БАСТАПҚЫ ТҮРДЕГІ ПЛАСТМАССАНЫ ЖӘНЕ СИНТЕТИКАЛЫҚ КАУЧУКТЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
81
46762
ӨЗГЕ ДЕ АРАЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
82
46763
АСЫЛ ТАСТАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
83
46771
ҚАРА ЖӘНЕ ТҮСТІ МЕТАЛЛ СЫНЫҚТАРЫ МЕН ҚАЛДЫҚТАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
84
46772
БАҒАЛЫ МЕТАЛДАР МЕН БАҒАЛЫ ТАСТАРДЫҢ СЫНЫҚТАРЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
85
46901
ЖАРТЫЛАЙ АСЫЛ ТАСТАРДЫ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
86
46902
ЕМЕНДІ КӨТЕРМЕ САУДАДА САТУ
87
46903
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ), ВКЛЮЧАЯ ОПТОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
88
46904
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ, БЫВШИМИ В УПОТРЕБЛЕНИИ
89
46909
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
90
47111
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
91
47112
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
92
47191
ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
93
47192
ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
94
47211
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
95
47212
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
96
47221
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ТАУЫҚ, ҚЫР ҚҰСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДАН ЖАСАЛҒАН ӨНІМДЕРДІ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
97
47222
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЕЙ, ДИЧЬЮ И ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ НИХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
98
47223
ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЯСОМ И МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
99
47224
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІН ӨЗГЕ ДЕ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
100
47231
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РЫБОЙ, РАКООБРАЗНЫМИ И МОЛЛЮСКАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
101
47232
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РЫБОЙ, РАКООБРАЗНЫМИ И МОЛЛЮСКАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
102
47241
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ, МУЧНЫМИ И САХАРИСТЫМИ КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
103
47242
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ, МУЧНЫМИ И САХАРИСТЫМИ КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
104
47251
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
105
47252
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
106
47261
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
107
47262
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
108
47291
ПРОЧИЕ ВИДЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
109
47292
ПРОЧИЕ ВИДЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
110
47301
Жол бойындағы белдеулерде орналасқандардан басқа, мамандандырылған дүкендерде мотор отынын бөлшек саудада сату
111
47302
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
112
47303
Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, находящихся на придорожной полосе
113
47411
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КОМПЬЮТЕРАМИ, ПЕРИФЕРИЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
114
47412
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КОМПЬЮТЕРАМИ, ПЕРИФЕРИЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
115
47421
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
116
47422
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
117
47431
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКОЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
118
47432
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКОЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
119
47511
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
120
47512
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
121
47521
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И СТЕКЛОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
122
47522
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И СТЕКЛОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
123
47531
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КОВРАМИ, КОВРОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ НАСТЕННЫМИ И НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
124
47532
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КОВРАМИ, КОВРОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ НАСТЕННЫМИ И НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
125
47541
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
126
47542
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
127
47591
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ЖИҺАЗДЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
128
47592
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАРДЫ ЖӘНЕ ПАРТИТУРАЛАРДЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
129
47593
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
130
47594
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПАРТИТУРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
131
47595
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И БЫТОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ В МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
132
47611
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
133
47612
Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде газет және кеңсе тауарларын бөлшек саудада сату
134
47621
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ГАЗЕТАМИ И КАНЦЕЛЯРСКИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
135
47622
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ГАЗЕТАМИ И КАНЦЕЛЯРСКИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
136
47631
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
137
47632
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
138
47641
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
139
47642
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
140
47651
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ИГРАМИ И ИГРУШКАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
141
47652
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ИГРАМИ И ИГРУШКАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
142
47711
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ТОҚЫМА ЖӘНЕ ШҰЛЫҚ БҰЙЫМДАРЫН БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
143
47712
ТОҚЫМА ЖӘНЕ ШҰЛЫҚ БҰЙЫМДАРЫНАН БАСҚА КИІМДЕРДІ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
144
47713
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТРИКОТАЖНЫМИ И ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
145
47714
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОДЕЖДОЙ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ И ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
146
47721
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ АЯҚ КИІМДІ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
147
47722
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ БЫЛҒАРЫ БҰЙЫМДАРДЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
148
47723
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
149
47724
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КОЖАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
150
47731
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
151
47732
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
152
47741
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕДИЦИНСКИМИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
153
47742
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕДИЦИНСКИМИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
154
47751
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ И ПРЕДМЕТАМИ ГИГИЕНЫ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
155
47752
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ И ПРЕДМЕТАМИ ГИГИЕНЫ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
156
47761
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ГҮЛДЕРДІ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
157
47762
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ТҰҚЫМДАРДЫ, ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
158
47763
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ЖӘНЕ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЖЕМДІ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
159
47764
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЦВЕТАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
160
47765
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЦВЕТАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
161
47766
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ И КОРМАМИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
162
47771
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЧАСАМИ И ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
163
47772
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЧАСАМИ И ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
164
47781
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ФОТОГРАФИЯЛЫҚ, ОПТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ДӘЛДЕУ ЖАБДЫҚТАРЫН БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
165
47782
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДҮКЕНДЕРДЕ ВЕЛОСИПЕДТЕРДІ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
166
47783
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФОТОГРАФИЧЕСКИМ, ОПТИЧЕСКИМ И ТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
167
47784
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ВЕЛОСИПЕДАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
168
47785
ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2000 КВ.М (2000 КВ.М И ВЫШЕ)
169
47791
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПОДЕРЖАННЫМИ ТОВАРАМИ В МАГАЗИНАХ
170
47792
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПОДЕРЖАННЫМИ ТОВАРАМИ В МАГАЗИНАХ
171
47811
САУДА ПАЛАТКАЛАРЫНДА, ДҮКЕНШЕЛЕРДЕ ЖӘНЕ ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН, СУСЫНДАР МЕН ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАРЫН БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
172
47812
БАЗАРДА ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН, СУСЫНДАР МЕН ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАРЫН БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
173
47821
САУДА ПАЛАТКАЛАРЫНДА, ДҮКЕНШЕЛЕРДЕ ЖӘНЕ ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ КИІМДЕР, АЯҚ КИІМДЕР ЖӘНЕ МАТАЛАРДЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
174
47822
БАЗАРДА МАТАЛАРДЫ, КИІМДЕРДІ ЖӘНЕ АЯҚ КИІМДЕРДІ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
175
47891
САУДА ПАЛАТКАЛАРЫНДА, ДҮКЕНШЕ МЕН ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ ӨЗГЕ ДЕ ТАУАРЛАРДЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
176
47892
БАЗАРДА ӨЗГЕ ДЕ ТАУАРЛАРДЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
177
47910
ПОЧТА БОЙЫНША ТАПСЫРЫСТАР ОРЫНДАЙТЫН ФИРМАЛАР АРҚЫЛЫ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
178
47991
ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ТАРАТПА БӨЛШЕК САУДА
179
47992
ЖЕЛІЛІ МАРКЕТИНГ АРҚЫЛЫ БӨЛШЕК САУДАДА САТУ
180
47999
ДҮКЕНДЕРДЕН ТЫС ӨЗГЕ ДЕ БӨЛШЕК САУДА
181
I 55101
МЕЙРАМХАНАЛАРЫ БАР ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ
182
55102
МЕЙРАМХАНАЛАРЫ ЖОҚ ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ
183
55103
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ С РЕСТОРАНАМИ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
184
55104
Предоставление услуг гостиницами, находящимися на придорожной полосе
185
55200
ДЕМАЛЫС КҮНДЕРІНДЕ ЖӘНЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ТҰРУДЫҢ ӨЗГЕ ДЕ КЕЗЕҢДЕРІНДЕ ТҰРҒЫН ҮЙ БЕРУ
186
55301
Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, за исключением находящихся на придорожной полосе
187
55302
Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, находящимися на придорожной полосе
188
55901
Предоставление услуг общежитиями при школах-интернатах
189
55902
Предоставление услуг студенческими общежитиями
190
55909
Предоставление услуг прочими местами для проживания, не включенными в другие категории
191
56101
Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
192
56102
Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе
193
56210
ТАПСЫРЫСПЕН ТАМАҚ ЖЕТКІЗУ
194
56300
СУСЫН БЕРУ
195
56291
ПРОЧИЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
196
56292
ПРОЧИЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДАХ
197
56299
ПРОЧИЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
198
H 49100
ЖОЛАУШЫЛАР ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІ, ҚАЛААРАЛЫҚ
199
49200
ЖҮК ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІ
200
49311
АВТОБУСПЕН ТАСЫМАЛДАУ
201
49312
ТРАМВАЙМЕН ТАСЫМАЛДАУ
202
49313
ТРОЛЛЕЙБУСПЕН ТАСЫМАЛДАУ
203
49314
МЕТРОПОЛИТЕНМЕН ТАСЫМАЛДАУ
204
49319
КЕСТЕГЕ БАҒЫНАТЫН ӨЗГЕ ДЕ КӨЛІК ТҮРЛЕРІМЕН ТАСЫМАЛДАУ
205
49320
ТАКСИ ҚЫЗМЕТІ
206
49390
БАСҚА САНАТТАРҒА ЖАТҚЫЗЫЛМАҒАН ЖЕР ҮСТІ ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛДАРЫНЫҢ ӨЗГЕ ДЕ ТҮРЛЕРІ
207
49410
АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІМЕН ЖҮК ТАСЫМАЛДАУ
208
49420
ТАСЫМАЛДАУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР
209
49500
ҚҰБЫРМЕН ТАСЫМАЛДАУ
210
52101
АСТЫҚТЫ ҚОЙМАҒА ҚОЮ ЖӘНЕ САҚТАУ
211
52102
МЕЙРАМХАНАЛАРЫ ЖОҚ ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ
212
52103
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ С РЕСТОРАНАМИ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
213
52104
Хранение нефти
214
52105
Складирование и хранение овощей и фруктов
215
52211
ТЕМІР ЖОЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
216
52212
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫН ПАЙДАЛАНУ
217
52213
ТЕРМИНАЛДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
218
52214
АЗАМАТТАРДЫҢ КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН САҚТАУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР
219
52215
Су тартқыштарды қосқанда, магистралды және басқа да құбырларды пайдалану
220
52216
УСЛУГИ ПО ПОДСОЕДИНЕНИЮ (ПОДКЛЮЧЕНИЮ) ТРУБОПРОВОДА К ДЕЙСТВУЮЩИМ МАГИСТРАЛЬНЫМ И ИНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
221
52219
ҚҰРЛЫҚ КӨЛІГІ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕР
222
52220
СУ КӨЛІГІ САЛАСЫНДА ҚЫЗМЕТТЕР
223
52231
ӘУЕ КЕҢІСТІГІН ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
224
52232
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЭРОПОРТОВ
225
52239
ЖОЛАУШЫЛАР МЕН ЖҮК ТАСЫМАЛЫНА ЖАТАТЫН ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕР
226
52240
ЖҮКТЕРДІ КӨЛІКТІК ӨҢДЕУ
227
52291
КӨЛІКТІК-ЖӨНЕЛТУ ҚЫЗМЕТТЕРІ
228
52292
КӨЛІКТЕГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
229
52299
ӨЗГЕ ДЕ КӨЛІКТІК-ЖӨНЕЛТУ ҚЫЗМЕТТЕРІ
230
65111
ӨМІРДІ МЕМЛЕКЕТТІК САҚТАНДЫРУ
231
65112
ӨМІРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС САҚТАНДЫРУ
232
65121
ШЫҒЫНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК САҚТАНДЫРУ
233
65122
ШЫҒЫНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС САҚТАНДЫРУ
234
65200
ҚАЙТА САҚТАНДЫРУ
235
79110
ТУРИСТІК АГЕНТТІКТЕР ҚЫЗМЕТІ
236
79120
ТУРИСТІК ОПЕРАТОРЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
237
79900
БРОНДАУ БОЙЫНША КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨЗГЕ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОҒАН ІЛЕСПЕ ҚЫЗМЕТТЕР
238
81100
ОБЪЕКТІЛЕРГЕ КЕШЕНДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
239
81210
ҒИМАРАТТАРДЫ ЖАЛПЫ ТАЗАЛАУ
240
81300
АБАТТАНДЫРУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ; ПЕЙЗАЖДЫҚ ЖОСПАРЛАУ
241
82110
КЕШЕНДІ ӘКІМШІЛІК-БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
242
85100
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
243
85200
БАСТАУЫШ БІЛІМ (БІРІНШІ САТЫ)
244
85310
НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ
245
85321
КӘСІПТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ОРТА БІЛІМ
246
85322
ОРТА КӘСІПТІК БІЛІМ
247
85410
ОРТА БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
248
85421
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
249
85422
Послевузовское образование
250
85510
СПОРТТЫҚ БІЛІМ ЖӘНЕ БОС УАҚЫТТЫ ҰЙЫМДАСТЫРАТЫН МАМАНДАР БІЛІМІ
251
85520
МӘДЕНИЕТ САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ
252
85530
КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЖҮРГІЗУШІЛЕРІН ДАЙЫНДАУ МЕКТЕПТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІ
253
85591
КЕШКІ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
254
85592
ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ И ИХ ДОЧЕРНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
255
85599
БАСҚА САНАТТАРҒА ЕНГІЗІЛМЕГЕН БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗГЕ ДЕ ТҮРЛЕРІ
256
85601
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ И ИХ ДОЧЕРНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
257
85609
ПРОЧИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
258
91011
ФИЛЬМ ЖӘНЕ ФОНОТЕКА ҚЫЗМЕТІ
259
91012
ОҚЫРМАНДАР ЗАЛЫН, ЛЕКТОРИЙЛЕР, КӨРСЕТУ ЗАЛДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҚОСА АЛҒАНДА КІТАПХАНА ҚЫЗМЕТІ
260
91013
МҰРАҒАТ ҚЫЗМЕТІ
261
91014
КІТАП ПАЛАТАЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
262
91020
МҰРАЖАЙЛАР ҚЫЗМЕТІ
263
91030
ТАРИХИ ОРЫНДАР МЕН ҒИМАРАТТАРДЫ, МӘДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕРДІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ
264
91041
БОТАНИКАЛЫҚ БАҚТАР ЖӘНЕ ХАЙУАНАТТАР ПАРКІНІҢ ҚЫЗМЕТІ
265
91042
ТАБИҒИ ҚОРЫҚТАР ҚЫЗМЕТІ, ЖАБАЙЫ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ
266
92000
ҚҰМАР ОЙЫНДАР ЖӘНЕ БӘС ТІГУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ
267
93110
СПОРТТЫҚ ОБЪЕКТІЛЕР ҚЫЗМЕТІ
268
93120
СПОРТ КЛУБТАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
269
93130
ФИТНЕСС-КЛУБТАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
270
93190
Прочая деятельность в области спорта
271
93299
Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений